Tagamaks pakutavate teenuste kõrge kvaliteedi, kasutab Danija.ee veebisait küpsiseid (inglise keeles cookies). Selle sõnumi sulgemisel või veebilehe kasutamist jätkates nõustute danija.ee küpsiste kasutamise poliitikaga.
x

Tingimused

1. Üldiste tingimuste kehtivus
1.1 Käesolevad tingimused kehtivad Danbalt Shoes OÜ (edaspidi - Müüja) veebilehelt aadressil www.danija.ee (edaspidi – e-pood) tellitud kaupade ostu-müügilepingutele (edaspidi - Leping), mis sõlmitakse Müüja  ja kaupa telliva isiku (edaspidi - Tarbija) vahel käesolevate tingimuste kehtivuse ajal.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Müüja  vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis (edaspidi – EV) kehtivad õigusaktid.
1.3 Pärast toodete kättesaamist on Tarbijal 30 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Tarbijale ei sobi, on Tarbijal õigus 30 päeva jooksul pärast toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada, täites taganemisavalduse.
 
2. Ostu-müügilepingu jõustumine
2.1 Tarbija ja Müüja vahel sõlmitud ostu-müügileping peetakse kehtivaks sellest hetkest, kui Tarbija täidab e-poes ostukorvi, esitab tarneaadressi, valib makseviisi, tutvub ja nõustub e-poe tingimustega, vajutab nupu „Vormista tellimus“, kuni käesoleva lepingu täitmiseni. Juhul, kui Tarbija täielikult või osaliselt ei nõustu e-poe tingimustega, tellimust esitada ei saa.
 
3. Müüja õigused
3.1 Juhul, kui Tarbija püüab mis tahes viisil kahjustada e-poe toimimise stabiilsust ja turvalisust või Tarbija kohustuste täitmata jätmise korral on Müüjal õigus Tarbija e-poe kasutamise õigust viivitamatult ja ette teatamata piirata või see katkestada või, erakorralistel juhtudel, annulleerida Tarbija registreering ja ei vastuta Tarbija ega kolmanda osapoole ees selle tulemusel tekkinud kahjude, kahjumi, kulude või kulutuste eest.
3.2 Müüjal on õigus e-poe tegevust ajutiselt või tähtajatult peatada, ilma sellest ette teatamata ja ei vastuta Tarbija ees selle tulemusel tekkinud kahjude, kahjumi, kulude või kulutuste eest.
3.3 Müüja jätab endale õiguse teha tingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse e-poe veebilehel. Tingimuste muudatused jõustuvad vastava muudatuse avaldamisest e-poe leheküljel www.danija.ee. Kõik Müüja ja Tarbija vahel sõlmitud lepingud, pärast tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse omavahelises õigussuhtes lepingu sõlmimise ajal vastavalt kehtinud tingimustele.

4. Müüja kohustused
4.1 Müüja on kohustatud võimaldama Tarbijal kasutada käesolevate e-poes toodud tingimustel e-poe danija.ee pakutavaid teenuseid. Müüja ei garanteeri, et e-pood töötab sujuvalt ja andmeedastus toimib veatult. Müüja ei vastuta Tarbijale e-poe töörikke ja/või andmeedastusvigade tõttu tekkinud kahju eest.
4.2 Kui Müüja ei saa Tarbijale kaalukate asjaolude tõttu tellitud toodet toimetada, peab ta ostjale pakkuma analoogset toodet või tagastama Tarbija poolt makstud raha 14 tööpäeva jooksul tagasi. Sellisel juhul vabaneb Müüja vastutusest toote kätte toimetamata jätmise eest.
4.3 Müüja kohustub kinni pidama muudest e-poes selgelt äratoodud tingimustest ja EV õigusaktidest.
 
5. Tarbija õigused
5.1 Tarbijal on õigus osta e-poest toodet äratoodud tingimuste- ja EV õigusaktide alusel.
5.2 Tarbijal on õigus taganeda Müüjaga sõlmitud toote ostu-müügilepingust, teatades sellest Müüjat kirjalikult hiljemalt 30 tööpäeva jooksul toote kohaletoimetamise päevast. Tarbijal on õigus taganeda Müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingust üksnes juhul, kui toode on kvaliteetne, rikkumata ja selle välimus ei olnud oluliselt muutunud.
5.3 Tarbija võib tooted meie poodi, mis leidub Tallinnas, Tartus ja Pärnus, koos ostuarvega tagastada.  Ostuarve saamiseks tuleb e-poodi oma profiilile sisse logida ning arve välja trükkida. Tooted saab tagastada ka kullerteenuse kaudu – selleks on vaja pöörduda kirjalikult Müüja klienditoe poole.
5.4 Tarbijal on õigus luua kontot üksnes ainult oma nimele. Üks Tarbija võib e-poes omada ainult ühte kontot.
5.5 Tarbijal on muud äratoodud tingimustest ja EV õigusaktidest õigused.

6. Tarbija kohustused
6.1 Tarbija peab maksma toote ja saatekulu hinna, samuti muud maksud (kui sellised olid määratud lepingu sõlmimise ajal) ja tellitud tooted vastu võtma. Tarbija tasub toote eest oma internetipanga kaudu, sularahas (kullerile kauba kättesaamisel) või ülekandega, mis tahes pangast Müüja kontole, mis on esitatud „Rekvisiitides“.
6.2 Registreerimisvormis esitatud Tarbija andmete muutumise korral peab Tarbija need viivitamatult uuendama.
6.3 E-poes www.danija.ee ostukorvi kinnitamisel, Tarbija saab kasutada ainult ühe sooduskupongi (sooduskoodi) iga ostu puhul.
6.4 Tarbija kohustub kinni pidama käesolevatest tingimustest ja EV õigusaktidest.
 
7. Toodete kättetoimetamine
7.1 Tooted, EV piirkonnas (v.a saared), tuuakse kohale kullerteenusega Müüja kulul. Müüja poolt määratud erandjuhtumitel kättetoimetamistasud katab ise Tarbija.
7.2 Toote kättetoimetamistasu arvestatakse vastavalt kohaletoimetamise aadressile, seetõttu lõplik hind arvestatakse välja ainult tellimuse lõpus. Juhul, kui Tarbija soovib toodet saata tasulisse piirkonda (nt. saared), enne toote tellimist, erinevate võimaluste arutamiseks, soovitame võtta e-posti teel ühendust: info@danija.ee .
7.3 Tellitud tooted tuuakse kohale tavaliselt Tarbija märgitud aadressile 1 - 4 tööpäeva jooksul pärast makse (toodete ja transpordi eest) laekumist, juhul kui tooted on Müüja laos olemas. Müüja ei garanteeri, et tooted tuuakse kohale eelmises lauses antud aja jooksul, eriti sel juhul, kui tellitav toode Müüja laos on puudu. Tooted toimetatakse kohale EV piirkonnas, k.a saared (kohaldub lisatasu).
7.4 Tellitud toodete kättetoimetamise kuupäeva ja ligikaudse kellaaja teatab Müüja Tarbijale e-posti teel, mille saadab registreerimisvormis esitatud e-posti aadressile. Pärast ostu-müügilepingu sõlmimist, Tarbija peaks, aga ei kohustu oma registreerimisvormis esitatud e-posti aadressi kontrollida iga päev, kuni saab teate toote kättetoimetamise kohta.
7.5 Saadetise kättesaamisel Tarbija või tema esindaja peaks, aga ei kohustu teostama saadetise pakendi, toodete koguse, kvaliteedi ja komplektsuse kontrolli koos transpordiettevõtte esindajaga.
7.5.1 Kui Tarbija või tema esindaja, olenevalt olukorrast, tuvastab, et saadetise pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muud moodi väliselt kahjustatud), aga ei tuvastanud ebakõla toodete koguses või komplektsuses, täidab Tarbijaga või tema esindaja koos transpordiettevõtte esindajaga saadetise kohaletoimetamise fakti kinnitavale dokumendile (P.O.D.-i paberkandjal või elektroonilisel kujul) tuvastatud kahjustused.
7.5.2 Kui Tarbija või tema esindaja, olenevalt olukorrast, tuvastab puudujäägi toodete koguses ja/või kvaliteedis ja/või komplektsuses, peaks, aga ei kohustu saadetist mitte vastu võtma. Sellisel juhul täidab transpordiettevõtte esindaja koos Tarbija või tema esindajaga selleks ettenähtud saadetise kontrollakti, kuhu märgib tuvastatud puudujäägid.
7.5.3 Kui Tarbija või tema esindaja, olenevalt olukorrast, kirjutab saadetise pakendi vastu võtmisel saatekirjale või muule paki vastuvõtmise-üleandmise dokumendile alla, koos märgitud faktiga, et saadetise pakend oli kahjustatud, aga toodete kogus ja/või kvaliteet ja/või komplektsus vastab ostu-müügilepingu tingimustele, koos lisateenustega, loetakse tellimus nõuetekohaselt täidetuks.
7.5.4 Kui Tarbija või tema esindaja, olenevalt olukorrast, saadetise pakendi vastu võtmisel kirjutab saatekirjale või muule paki vastuvõtmise-üleandmise dokumendile alla, ilma märgitud faktideta, et saadetise pakend oli kahjustatud, ega toodete kogus ja/või kvaliteet ja/või komplektsus ei vasta ostu-müügilepingu tingimustele, koos lisateenustega, loetakse nõuetekohaselt täidetuks.
7.6 Kui tooted toimetatakse kohale Tarbija poolt esitatud aadressil, loetakse, et see on Tarbijale üle antud olenemata sellest, kas tooted võtab tegelikult vastu Tarbija isiklikult või muu sellel aadressil olnud isik. Kui tooted ei toimetata ettenähtud kuupäeval kohale, teatab Tarbija sellest Müüjat hiljemalt järgmisel kuupäeval. Vastasel juhul kaotab Tarbija õiguse esitada Müüjale nõudmisi toodete kohale mittetoimetamise või tekkinud viivise kättetoimetamise kohta.
 
8. Toodete tagastamine
8.1 Juhul, kui Tarbija vastavalt punktile 3.2 taganeb toote ostust ja ostu-müügilepingust, toote tagastamine toimub Müüja kulul, ning Tarbija poolt tasutud raha toote eest kantakse saadud kirjaliku teate, ostu-müügilepingu taganemisest, alusel 14 tööpäeva jooksul teate saamisest tagasi.
8.1.1 tagastatav toode peab olema korralikus tootja originaalpakendis koos toote dokumentidega. Enne toote tagastamist peab Tarbija Müüjaga e-posti teel info@danija.ee ühendust võtma.
8.1.2 Toote tagastamisel, komplektsuse ja pakendi eest vastutab ainult Tarbija. Juhul, kui toode ei ole komplekteeritud ja/või korralikult pakendatud, Müüjal on õigus keelduda tagastatava toote vastu võtmast.
8.1.3 Müüjal on õigus keelduda Tarbija tagastatavat toote vastu võtmast, kui toode on: kasutusjälgedega ja/või kaubanduslik välimus on oluliselt muutunud ja/või vigastatud etiketid ja/või maha rebitud kaitsekiled ja/või toote originaalpakend oli rikutud.
8.2 Juhul, kui kohale toimetatud toode ei vasta kvaliteedile ja/või tellitule ja/või Tarbijale ei sobinud soetatud toote kuju, suurus, värv, mudel või komplektsus (v.a tooted, mille tagastamise võimalust ei näe ette EV õigusaktid, mistõttu Tarbijale ei sobinud soetatud toote kuju, suurus, värv, mudel või komplektsus), Tarbijal on õigus toodet tagastada ja makstud raha tagasi saada.
8.3 Tagastamise puhul, Tarbija peab pöörduma kõigepealt esitatud kontaktidel klienditoe poole ja alles vastava teabe saamisest teostada toodete tagastamist kas transpordiettevõtte kaudu või viia tooted suunatud DANIJA poodi. Toodete tagastamisel DANIJA poodi läheb vaja ostuarvet. Ostuarve saamiseks tuleb e-poodi oma profiilile sisse logima ning tellimuste ajaloost arvet välja trükkima. Tagastatud tooted soovitame poodi viia pärast lõunat, sest hommikul ei pruugi piisavalt rahalisi vahendeid tagastamiseks olla.
 
9. Vastutus
9.1 Tarbijal lasub täielik vastutus registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui Tarbija esitab registreerimisvormis väärad andmed, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest, samuti on tal õigus nõuda Tarbijalt enda kantud otsese kahju hüvitamist.
9.2 Lepingu rikkumise eest vastutavad pooled vastavalt e-poe kaudu sõlmitud ostu-müügilepingule ja kehtivale EV õigusaktidele.
9.3 Tarbija kohustub oma e-poodi sisse logimise andmeid salajas hoidma, neid mitte avaldama ning tagama, et need oleksid teada üksnes temale ja neid kasutaks vaid tema, samuti neid mitte edasi andma ega looma muud moodi teistele isikutele võimalust nende andmetega tutvuda ja neid kasutada. Tarbija peab Müüjat otsekohe teavitama, kui tal tekib kahtlus, et muu isik on tema logimisandmed teada saanud, samuti logimisandmete rikkumise või avalikustamise korral. Kõik Tarbija tunnuskoodiga sooritatud toimingud loetakse Tarbija sooritatuks. Tarbija vastutab selliste toimingute tagajärgede eest ise.
9.4 Müüja ei vastuta teiste ettevõtete veebilehtedel esitatud informatsiooni eest, isegi kui Tarbija satub nendele veebilehtedele Müüja e-poes olevate linkide kaudu.
9.5 Müüja ei vastuta selle eest, kui e-poes oleva toote värvus, kuju või muud parameetrid ei vasta ostja kasutatava monitori eripära tõttu toote tegelikule suurusele, kujule või värvusele.
9.6 Kahju tekkimisel hüvitab süüdiolev pool teisele poolele otsese kahju.
 
10. Isikuandmete kaitse
10.1 Vajutades nupule „Vormista tellimus“, Tarbija kinnitab, et tema või tema esindaja (Tarbijal on tema esindaja nõusolek) nõustub Müüjale edastama oma isikuandmed, samuti nõustub, et Müüja haldab Tarbija ja/või tema esindaja isikuandmeid nii Tarbija ja/või tema esindaja identifitseerimiseks, ostu-müügilepingute sõlmimiseks, e-kaubanduse teostamiseks: avaldama isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes osutavad toote kättetoimetamise või muid Tarbija tellimuse korrektse täitmisega seotud teenuseid. Kõikidel muudel juhtudel võib Müüja Tarbija isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada üksnes EV seadustes sätestatud korras. Müüja tagab, et Tarbija (kui tegemist on eraisikuga) või tema esindaja isikukood ei kasutata otseturunduse eesmärgil.
10.2 Kui Tarbija või tema esindaja soovib saada Danija.ee toodete pakkumisi ja uudiskirju, tuleb Tarbijal selle kohta teha tellimuse esitamise lehel või Danija.ee Tarbija profiilist „Liitu uudiskirjaga“ aknas linnukesega märge, millega Tarbija või tema esindaja annab Danija.ee-le nõusoleku avaldama Tarbija või tema esindaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes osutavad Danija.ee pakkumiste ja uudiskirjade saatmiseks e-posti ja/või SMS-i teel Tarbija poolt tellimuse tegemisel Danija.ee-le avaldatud e-posti aadressi- ja telefoni numbrile. Kõik pakkumised ja uudiskirjad edastatakse Danija.ee nimel. Kui Tarbija on avaldanud eelkirjeldatud viisil soovi saada Danija.ee pakkumisi ja uudiskirju on Tarbijal alati õigus nendest loobuda, kasutades selleks pakkumises või uudiskirjas toodud vastavat hüperlinki või e-poe Danija.ee Tarbija profiilist.
10.3 Vajutades nupule „Vormista tellimus“, Tarbija kinnitab, et tema või tema esindaja (kui tegemist on eraisikuga) on teadlik oma õigusest tutvuda enda isikuandmetega, nende haldamise viisiga, samuti nõuda oma isikuandmete parandamist, eemaldamist, nende haldamise peatamist, kui andmete haldamisel eiratakse seadust, ja mitte nõustuda oma isikuandmete haldamisega.
10.4 Vajutades nupule „Vormista tellimus“, Tarbija kinnitab, et tema või tema esindaja on teadlik oma õigusest loobuda oma isikuandmete esitamisest, kuid mõistavad, et isikuandmed on vajalikud Tarbija ja/või tema esindaja identifitseerimiseks, ostu-müügilepingute sõlmimiseks ja täitmiseks ning kui Tarbija ja/või tema esindaja ei esita isikuandmeid ja/või ei nõustu nende haldamisega eelnimetatud eesmärgil, ei saa Tarbija ja/või tema esindaja ostu-müügilepingut sõlmida ja/või seda täita.

11. Infovahetus
11.1 Müüja suhtleb Tarbijaga registreerimisvormis Tarbija märgitud e-posti aadressil või informatsiooni avaldamisega kodulehel. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile või avaldatud Kodulehel.
11.2 Tarbija edastab kõiki teateid ja küsimusi Müüjale avaldatud e-poe kontaktandmetel (tel. +372 668 2431, e-post info@danija.ee).

12. Lõppsätted
12.1 Tarbija ja Müüja on kokku leppinud, et kogu Müüja e-poe kodulehel olev informatsioon (s.h ülaltoodud tingimused, informatsioon Müüja kohta, pakutavate toodete ja teenuste ning Müüja poolt osutatavate tootehooldusteenuste ja garantii (selle olemasolul) kohta, Tarbijal on õigus taganeda ostu-müügilepingu täitmisest) loetakse Tarbijale kirjalikult esitatuks.
12.2 Kõik käesolevate tingimuste ja/või ostu-müügilepingu täitmisest kerkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, vaidlused lähtutakse EV kehtivatest õigusaktidest.

Tagasi avalehele