KAUBA OSTMISE/TAGASTAMISE TINGIMUSI HALDAVAD FIRMA UAB "Danbalt International" E-POED 

Meie e-poest kaupa ostes peab klient kinnitama, et ta on käesolevate reeglitega tutvunud

1. Põhisätted

Käesolevad ostu-müügi tingimused (edasises tekstis „tingimused“) sätestavad www.danija.ee e-poest kaupa ostva isiku (edasises tekstis „ostja“) ja ettevõtte UAB "Danbalt International", ettevõtte kood 110474962, ametlik aadress: Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius, Leedu, (edasises tekstis „müüja“) vastastikkused õigused, kohustused ja vastutuse, kui ostja e-poest kaupa ostab. E-poest kaupa ostes nõustub ostja käesolevate tingimuste kohaldamisega.

2. Ostu-müügilepingu sõlmimine

2.1. Ostja ja müüja vaheline ostu-müügileping loetakse sõlmituks hetkest, mil ostja on kauba e-poes ostukorvi pannud, tarneaadressi esitanud, makseviisi valinud, käesolevate tingimustega tutvunud ja klõpsab nuppu „Telli“, ning leping kehtib kuni sellega võetud kohustuste täieliku täitmiseni. Juhul, kui ostja osa või kõigi tingimustega ei nõustu, ei tohi ta tellimust esitada.           

3. Müüja õigused

3.1. Müüjal on õigus e-poe tegevus ajutiselt või tähtajatult ilma ette teatamata katkestada ning ta ei vastuta mingite ostjale tekitatud kahjude eest, mis sellega kaasnevad. Enne e-poe tegevuse katkestamist esitatud tellimused saadetakse kliendile välja või tagastatakse kogu kliendilt saadud summa, ja ostjat teavitatatakse sellest tema edastatud kontaktandmetel. 

3.2. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi muuta, avaldades muudetud tingimused e-poe veebilehel. Muudatused kehtivad kõigile pärast tingimuste avaldamise hetke tehtud tehingutele. 

3.3. Müüjal on teised tingimustes ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud õigused.

4. Müüja kohustused

4.1. Müüja kohustub tegema kõik selleks, et ostja saaks e-poe pakutavaid teenuseid korrektselt kasutada. Müüja ei anna mingit garantiid, et e-pood töötab pidevalt või et andmete edastus toimub tõrgete ja vigadeta. Müüja ei vastuta mingite ostja kahjude eest, mis on seotud e-poe tõrgetega ja (või) andmete edastuse vigadega.

4.2.  Kui müüja ei saa oluliste asjaolude ilmnemisel ostjale tellitud kaupa tarnida, kohustub ta pakkuma sarnast kaupa või tagastama ostja poolt tasutud raha 14 päeva jooksul. Niisugusel juhul vabastatakse müüja vastutusest kauba tarnimata jätmise eest.

4.3. Müüja kohustub järgima muid käesolevates tingimustes sätestatud nõudeid.

5. Ostja õigused

5.1. Ostjal on õigus e-poest kaupa osta vastavalt käesolevatele tingimustele ja Eesti Vabariigi õigusaktidele.

5.2. Ostjal (tarbijal) on õigus müüjaga e-poes sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, teatades sellest müüjale kirjalikult 15 päeva jooksul alates kauba ostmise kuupäevast. Ostjal on õigus müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda ainult juhul, kui kaup on kvaliteetne, ei ole kahjustatud ega põhimõtteliselt muutunud välimusega. 

5.3. Ostja saab kauba tagastada poeketi igasse kauplusse üle terve Eesti, olles enne seda oma kontole sisse loginud ja arve välja printinud. Tagastada saab ka kulleriga - selleks palun pöörduge klienditeeninduse poole.

5.4. Ostjal on teised tingimustes ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud õigused.

6. Ostja kohustused

6.1. Ostja on kohustatud tasuma kauba ja selle tarne hinna, samuti muud maksed (kui need on lepingu sõlmimisel täpsustatud), ja tellitud kauba vastu võtma. Ostja tasub kauba eest oma e-panga kaudu, kuhu pääseb e-poe lingilt (kui müüjal on ostja pangaga vastav leping), või tehes mistahes muust pangast pangaülekande müüja kontole, mille number on ära toodud jaotises "Rekvisiidid".

6.2. Kui ostja registreerimisvormis esitatud andmed muutuvad, peab ostja neid viivitamatult uuendama.

6.3. Ostja peab kinnitama maksekorralduse oma e-pangas, kuhu pääseb e-poe lingilt (kui müüjal on ostja pangaga vastav leping), või tegema makse mistahes muust pangast ja teavitama müüjat sellest eraldi e-kirjaga hiljemalt 24 tunni jooksul pärast seda, kui ta on klõpsanud nupule "Telli". Kui maksekorraldust selle tähtaja jooksul ei kinnitata, on müüjal õigus arvata, et ostja on ostu-müügilepingust taganenud. Ostja poolt valitud kaup reserveeritakse ja müüja hakkab ostu-müügilepingut täitma alles siis, kui müüja saab ostja pangast või ostjalt teate valitud kauba eest tehtud makse kohta.

6.4. Pärast kauba ostukorvi panemist saab klient kasutada ühte sooduskupongi ühe ostu kohta www.danije.ee e-poest.

6.5. Ostja peab järgima muid tingimustes ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud nõudeid.

7. Kauba tarnimine

7.1. Eesti territooriumil tarnivad kaupa transpordiettevõtted müüja kulul. Müüja poolt täpsustatud erandjuhtudel tarnitakse kaup ostja kulul.

7.2. Täpne tarnehind sõltub kauba kättesaamise kohast, nii et juhul, kui saadetise aadress kuulub tasulise tarne kohtade hulka, saate lõpliku hinna teada alles tellimuse tegemise lõpus. Kui soovite kaupa tasulise tarne kohta tellida, soovitame meiega ühendust võtta e-posti teel info@danija.ee ja arutame sobivaid võimalusi.

7.3. Tavaliselt toimetatakse kaup ostja poolt määratud aadressile 2-5 tööpäeva jooksul alates kauba ja selle tarne eest tehtud makse laekumisest, kui kaup asub müüja ladudes. Müüja ei garanteeri, et kaup tarnitakse igal juhul ülalnimetatud tähtaja jooksul, eriti siis, kui tellitud kaupa Müüja ladudes ei ole. Kauba kohaletoimetamine toimub kogu Eesti Vabariigi territooriumil.

7.4. Kauba kättetoimetamise täpne kuupäev ja aeg märgitakse müüja poolt ostjale e-posti teel edastatud teatises, mis saadetakse ostja registreerimisvormis esitatud e-posti. Sellest tulenevalt kohustub ostja pärast ostu-müügilepingu sõlmimist kontrollima seda e-postkasti iga päev seni, kuni on saanud teate kauba kättetoimetamise kohta.

7.5. Saadetise üleandmise ajal peab ostja või vajaduse korral ostja esindaja koos transpordiettevõtte esindajaga kontrollima saadetise pakendi seisukorda, saadetud kauba kogust, kvaliteeti ja valikut.

7.5.1. Kui saadetise pakend leitakse olevat kahjustatud, kuid puudusi kauba koguses, kvaliteedis ega komplektuses ei leita, peab ostja või vajaduse korral ostja esindaja tegema selle kohta märkuse transpordiettevõtte esindaja andmekogujasse või kirjalikule tarnekinnitusele. 

7.5.2. Kui leitakse mittevastavusi kauba koguses ja/või kvaliteedis ja/või komplektsuses, ei tohi ostja või vajaduse korral ostja esindaja saadetist vastu võtta. Niisugusel juhul täidab transpordiettevõtte esindaja koos ostjaga või vajaduse korral ostja esindajaga saadetise ülevaatuse spetsiaalse akti, märkides sinna ära tuvastatud puudused.Juhul, kui klient märkab varjatud defekte, kehtib tavaline garantii. 

7.5.3.  Kui ostja või vajaduse korral ostja esindaja võtab saadetise vastu ja annab selle kohta allkirja transpordiettevõtte esindaja esitatud andmekogujas või kirjalikul tarnekinnitusel ja sinna on märgitud ka pakendi kahjustus, loetakse kaup tarnituks kahjustatud pakendis, kuid selle kogus, kvaliteet ja komplektsus loetakse ostu-müügilepingu tingimustele vastavaks ning andmekogujas või kirjalikus tarnekinnituses märgitud lisateenused nõuetekohaselt osutatuks. See ei kehti kauba varjatud defektide kohta. 

7.5.4. Kui ostja või vajaduse korral ostja esindaja võtab saadetise vastu ja annab selle kohta allkirja transpordiettevõtte esindaja esitatud andmekogujas või kirjalikul tarnekinnitusel ja sinna pole tehtud muid märkusi, loetakse kaup tarnituks kahjustamata pakendis, selle kogus, kvaliteet ja komplektsus loetakse ostu-müügilepingu tingimustele vastavaks ning andmekogujas või kirjalikus tarnekinnituses märgitud lisateenused nõuetekohaselt osutatuks; juhul, kui hiljem peaks ilmnema varjatud defekte, kehtib tavaline garantii. 

7.6. Kui kaup on tarnitud ostja poolt ära näidatud aadressile, loetakse see ostjale üleantuks sõltumata sellest, kas kauba võttis tegelikult vastu ostja ise või mõni muu isik, kes antud aadressil seda tegi. Kui kaupa planeeritud tarnekuupäeval kohale ei toimetata, teavitab ostja müüjat sellest viivitamata, kuid mitte hiljem, kui järgmisel päeval pärast kauba planeeritud tarnekuupäeva. Vastasel juhul kaotab ostja õiguse esitada müüjale pretensioone seoses kauba tarnimata jätmise või hilinenud kohaletoimetamisega.

8. Kauba tagastamine

8.1. Kui ostja (tarbija) ostu-müügilepingust taganeb, võetakse kaup tagasi müüja kulul ning ostja poolt kauba eest tasutud raha tagastatakse 14 päeva jooksul pärast ostja kirjaliku taganemisteate saamist.

8.1.1. Kaup tagastatakse originaalses kauba- ja saatmispakendis koos kauba dokumentidega. St, kui kaup oli originaalkarbis või muus pakendis, peab klient kauba samas pakendis ka tagastama. See kehtib ainult uute kaupade tagastamise korral 14 tööpäeva jooksul pärast ostu sooritamist. Enne kauba tagastamist peab ostja kindlasti müüjaga ühendust võtma telefoni või e-posti teel info@danija.ee.

8.1.2. Ostja vastutab tagastatud kauba nõuetekohase komplekteerimise ja pakendamise eest (tagastatav kaup peab olema: korralikus originaalpakendis, säilinud kaubandusliku välimusega, kahjustamata siltidega, eemaldamata kaitsekiledega jne. Tagastatav kaup peab olema korralikult pakitud ükskõik millisesse kotti, et vältida pakendi kahjustamist). Kui kaup pole täielikult komplekteeritud ja (või) nõuetekohaselt pakendatud, siis müüja tagastatud kaupa vastu ei võta. Klient saab kaupa ilma eraldi pakkimata alati tagastada ka poeketi ükskõik millisesse kauplusesse.

8.1.3. Kaupa ei võeta tagasi, kui see on kasutatud ja/või kahjustatud ja/või kaotanud kaubandusliku välimuse (kauba kontrollimiseks vajalikke kauba või pakendi välimuse muutusi ei peeta kauba välimuse oluliseks muutuseks), kui kaup tagastatakse uuena ja mitte garantii alusel.

8.2. Kui ostjale (tarbijale) ei meeldi ostetud kauba kuju, suurus, värv, mudel või komplektsus (v.a. õigusaktides sätestatud kaubad, mida ostjal ei ole õigust vahetada (tagastada), kui talle ei meeldi kauba kuju, suurus, värv, mudel või komplektsus), on ostjal õigus kaup tagastada ja selle eest makstud raha tagasi saada.

8.3. Kõigil tagastamise juhtudel peab ostja esmalt pöörduma e-poe klienditeeninduse poole ära toodud kontaktidel ja alles pärast klienditeeninduselt info saamist tagastama kauba DPD Pickup punkti kaudu. Jalatsite kauplusse tagastamise korral peab ostja teadma oma tellimuse numbrit ning näitama ostutšekki. Tagastatav kaup tuleks poodi toimetada päeva teisel poolel, kuna hommikul ei pruugi kauplusel olla piisavalt raha, et ostjale makstud summat tagastada.

8.4. Juhul, kui ostetud kaup on puuduliku kvaliteediga, on ostjal õigus 2-aastase garantiiaja jooksul esitada müüjale pretensioone kvaliteedi puuduste kohta, s.t. ostjal on 2-aastase garantiiaja jooksul õigus müüjalt omal valikul nõuda:

1) kauba puuduste tasuta kõrvaldamist (toote parandamist);

2) halva kvaliteediga toote tasuta vahetamist kvaliteetse kauba vastu;

3) leping ühepoolselt lõpetada ning nõuda kauba eest makstud hinna tagastamist.

9. Isikuandmete töötlemine

9.1. Nupu "Telli" klõpsamisega kinnitab ostja, et tema ja tema esindajad (ostjal on esindajate nõusolek) nõustuvad müüjale oma isikuandmeid edastama ega ole vastu sellele, et müüja töötleb ostja ja/või tema esindajate esitatud isikuandmeid ostja ja/või tema esindaja tuvastamise, (e-kaubanduse) lepingute sõlmimise ja täitmise ning otseturunduse eesmärkidel. Müüja kinnitab, et ta ostja (kui see on füüsiline isik) ja tema esindajate isikukoode otseturunduse eesmärgil ei töötle.  

9.2. Märkides linnukesega välja "Uudiskirja tellimine", kinnitab ostja, et tema ja/või tema esindajad (ostjal on esindajate nõusolek) nõustuvad, et nende poolt müüjale edastatud isikuandmed avaldatakse müüja poolt valitud kolmandatele isikutele otseturunduse eesmärgil, nagu on selgitatud järgmises lauses. Märkides linnukesega välja "Uudiskirja tellimine", kinnitab ostja, et tema ja/või tema esindajad (ostjal on esindajate nõusolek) nõustuvad saama müüjalt ja/või tema valitud kolmandatelt isikutelt teavet ja reklaammaterjale teenuste ja kaupade kohta ostja registreerimisvormis ära toodud ja/või tema esindajate poolt esitatud aadressidel ja/või SMS-sõnumitega ja/või kõnesid ära toodud mobiiltelefoni numbrile ja/või kirju e-posti aadressile.

9.3. Nupu "Telli" klõpsamisega kinnitab ostja, et teda (kui ostja on füüsiline isik) ja tema esindajaid on teavitatud nende õigustest tutvuda müüja poolt töödeldavate isikuandmete ja nende töötlemisviisidega, nõuda oma isikuandmete parandamist, hävitamist või nende töötlemise peatamist, kui andmeid töödeldakse seadusi rikkudes, ning samuti oma isikuandmete töötlemiseks nõusolekut mitte anda.

9.4. Nupu "Telli" klõpsamisega kinnitab ostja, et tema ja tema esindajad on teadlikud oma õigusest isikuandmete esitamisest keelduda, kuid mõistavad, et isikuandmed on vajalikud ja asendamatud ostja ja/või tema esindajate üheseks tuvastamiseks (e-kaubanduse) lepingute sõlmimise ja täitmise eesmärkidel ning et ilma isikuandmete esitamise ja/või nende töötlemise nõusolekuta ei saa müüja lepingut sõlmida ja/ega täita. 

10. Teabe saatmine

10.1. Müüja saadab tellimuse täitmise kohta teavet ostja poolt registreerimisvormis ära toodud e-posti aadressile.

10.2. Ostja edastab kõik teated ja küsimused müüja e-poes esitatud kontakte kasutades (telefonil +372 880 4518 ja e-posti aadressil info@danija.ee).

11. Privaatsuspoliitika

11.1. Kliendi kõiki andmeid töödeldakse vastavalt privaatsuspoliitika reeglitele.